Re-integratie 1e & 2e spoor

Je hebt je ziek gemeld voor je werk. Niet vanwege een griepje of zoiets, nee bij jou is er nét iets meer aan de hand. Je hebt bijvoorbeeld langer durende fysieke en/of mentale klachten ten gevolge van ziekte, of door omstandigheden op je werk, thuis of door de combinatie van beide.

Wat de oorzaak van jouw verzuim ook is, de wet WVP (Wet Verbetering Poortwachter) verplicht jou en jouw werkgever om er alles aan doen, zodat jij je werk zo snel mogelijk weer kunt hervatten.

Als je langer ziek bent, krijg je te maken met wetten en regels. Die dynamiek kan moeilijk en ook spannend zijn. Maar dat is niet het enige dat je onrust en spanning kan geven.

Re-integratie 1e & 2e spoor

Je hebt je ziek gemeld voor je werk. Niet vanwege een griepje of zoiets, nee bij jou is er nét iets meer aan de hand. Je hebt bijvoorbeeld langer durende fysieke en/of mentale klachten ten gevolge van ziekte, of door omstandigheden op je werk, thuis of door de combinatie van beide.

Wat de oorzaak van jouw verzuim ook is, de wet WVP (Wet Verbetering Poortwachter) verplicht jou en jouw werkgever om er alles aan doen, zodat jij je werk zo snel mogelijk weer kunt hervatten.

Als je langer ziek bent, krijg je te maken met wetten en regels. Die dynamiek kan moeilijk en ook spannend zijn. Maar dat is niet het enige dat je onrust en spanning kan geven.

Ziek thuis van je werk?

Welke van onderstaande punten herken je in jouw situatie:

 • De dagen waarop je eerder werkte, zit je nu thuis. Hierdoor ben je in een totaal ander ritme belandt.
 • Als je af en toe contact hebt met die ene fijne collega, dan merk dat het contact anders is dan toen je nog werkte.
 • Mogelijk heb je lichamelijke of mentale klachten die voor pijn en ongemak zorgen, waardoor de dingen die je eerder gemakkelijk afgingen, nu een hele opgave voor je kunnen zijn.
 • Mogelijk ervaar je gevoelens van schaamte, verdriet, eenzaamheid of onmacht door de gegeven situatie.
 • Mogelijk bemerk je onbegrip van je collega’s, je leidinggevende of van het thuisfront.
 • Af en toe maak je je best zorgen over de toekomst, of het allemaal wel goed komt, over hoe het toch allemaal verder moet…

In zo’n situatie zijn een helpende hand en een goede ondersteuning  onmisbaar voor jou!
Die helpende hand kan ik je geven.

Wat heb jij nodig om stap voor stap weer aan het werk te kunnen?
Om die afstand te overbruggen, heb je een goed plan nodig.
Een plan waarin staat hoe jij samen met je werkgever de barrières gaat doorbreken.

Re-integratie 1e spoor - Zo gaan we te werk

Bij het onderzoeken van jouw mogelijkheden voor werkhervatting in het 1e spoor is het belangrijk om eerst een breed zicht op de oorzaken van jouw verzuim te krijgen èn op wat een duurzame werkhervatting in de weg staat.

Daarbij valt bv. te denken aan het aanpassen van je functietaken, het aanpassen van de tijden waarop je werkt of de inrichting van je werkplek. Maar het kan ook zijn dat je extra persoonlijke ondersteuning nodig hebt, bijvoorbeeld dat je leert om beter je grenzen te bewaken en aan te geven of dat je beter leert om beter met stresssituaties om te gaan. Het is belangrijk dat jij en werkgever met een open blik naar mogelijke oplossingen durven kijken, zodat jullie samen tot een goed re-integratieplan komen.

De coaching zal gericht zijn op het doorbreken van barrières en het creëren van een open houding naar mogelijke oplossingen bij jou en je werkgever.

Werkenergieanalyse® als 1e stap

Om te bepalen wat een goede 1e stap naar re-integratie kan zijn, is de Werkenergieanalyse als 0-meting aan te raden.

De werkenergieanalyse is op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en geeft je inzicht in jouw energie- en stressbronnen en de oorzaken van jouw disbalans.

Waar wordt jouw disbalans veroorzaakt?

 • Door de organisatie?
 • Door jouw functie?
 • Of door jezelf, bijvoorbeeld omdat je wat perfectionistisch van aard bent?
 • Of ligt het aan een combinatie van deze drie factoren?

Pas als je weet waar het door komt, dan weet je ook aan welke knoppen je het beste kunt draaien om het op te lossen.

Jouw ideeën hierover leg je vast in je persoonlijke prioriteitenplan, die je n.a.v. de werkenergieanalyse en het coachgesprek met mij gaat maken.
Je legt in dit plan ook vast wat je hiervan met je leidinggevende wilt bespreken.
Indien gewenst kan ik bij dat gesprek met jou leidinggevende aansluiten.

Zijn jouw werkgever en jij het eens over het plan van aanpak? Dan kunnen we daar  direct en doelgericht mee aan de slag gaan!

Lees hier meer over de werkenergieanalyse®.

Re-integratie 1e spoor - Zo gaan we te werk

Bij het onderzoeken van jouw mogelijkheden voor werkhervatting in het 1e spoor is het belangrijk om eerst een breed zicht op de oorzaken van jouw verzuim te krijgen èn op wat een duurzame werkhervatting in de weg staat.

Daarbij valt bv. te denken aan het aanpassen van je functietaken, het aanpassen van de tijden waarop je werkt of de inrichting van je werkplek. Maar het kan ook zijn dat je extra persoonlijke ondersteuning nodig hebt, bijvoorbeeld dat je leert om beter je grenzen te bewaken en aan te geven of dat je beter leert om beter met stresssituaties om te gaan. Het is belangrijk dat jij en werkgever met een open blik naar mogelijke oplossingen durven kijken, zodat jullie samen tot een goed re-integratieplan komen.

De coaching zal gericht zijn op het doorbreken van barrières en het creëren van een open houding naar mogelijke oplossingen bij jou en je werkgever.

Werkenergieanalyse® als 1e stap

Om te bepalen wat een goede 1e stap naar re-integratie kan zijn, is de Werkenergieanalyse als 0-meting aan te raden.

De werkenergieanalyse is op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en geeft je inzicht in jouw energie- en stressbronnen en de oorzaken van jouw disbalans.

Waar wordt jouw disbalans veroorzaakt?

 • Door de organisatie?
 • Door jouw functie?
 • Of door jezelf, bijvoorbeeld omdat je wat perfectionistisch van aard bent?
 • Of ligt het aan een combinatie van deze drie factoren?

Pas als je weet waar het door komt, dan weet je ook aan welke knoppen je het beste kunt draaien om het op te lossen. Jouw ideeën hierover leg je vast in je persoonlijke prioriteitenplan, die je n.a.v. de werkenergieanalyse en het coachgesprek met mij gaat maken.

Je legt in dit plan ook vast wat je hiervan met je leidinggevende wilt bespreken.
Indien gewenst kan ik bij dat gesprek met jou leidinggevende aansluiten.

Zijn jouw werkgever en jij het eens over het plan van aanpak? Dan kunnen we daar  direct en doelgericht mee aan de slag gaan!

Lees hier meer over de werkenergieanalyse®.

Re-integratietraject 2e spoor

Als jouw re-integratie in het 1e spoor niet haalbaar blijkt, is jouw werkgever wettelijk verplicht om een 2e spoortraject op te starten. Meestal is dit uiterlijk in de 52ste week van je arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts is hierin de regiehouder en zal aangeven wanneer dat moment voor jou is aangebroken.
Voor het traject vormen de FML (=Functionele Mogelijkheden Lijst: een lijst met jouw mogelijkheden en beperkingen, die door de bedrijfsarts is opgesteld) aangevuld met de Arbeidsdeskundige rapportage het uitgangspunt van waaruit we samen de voor jou openstaande mogelijkheden op de arbeidsmarkt zullen bepalen.

Re-integratie 2e spoor - Zo gaan we te werk

Een re-integratietraject 2e spoor kent 3 fasen.

Fase 1 – Aanbodversterking & heroriëntatie

 • Ben je erg boos of verdrietig over de situatie? Dan is het belangrijk dat we eerst bij deze emoties stilstaan. Want pas als je die emoties verwerkt hebt, kan er nieuwe energie vrijkomen; energie die je nodig hebt bij je onderzoek naar jouw nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Verder staan we in deze fase stil bij de onderwerpen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Stap voor stap breng je je talenten, drijfveren, overtuigingen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen in kaart.
 • Mogelijk dat je in deze fase ook een test en/of analyse maakt, waardoor je je wat zekerder gaat voelen over passende richtingen. Dit helpt bij het maken van keuzes.
 • Alle opgedane kennis en conclusies over jezelf en over passende functies, breng je over naar je persoonlijke zoekprofiel/actieplan. Je hebt nu je richting bepaald en bent klaar voor de volgende stap.

Je hebt nu je richting bepaald. Je bent klaar voor de volgende stap.

Fase 2 – Voorbereiding bemiddelingsfase
Tijdens deze fase is aandacht voor:

 • Het optimaliseren van je CV en LinkedInprofiel.
 • Het onderbouwen van je kwaliteiten met goede STAR-voorbeelden; dit is tevens een goede voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
 • Het leren kennen van alle ins en outs over netwerken.
 • Het optimaliseren van jouw zelfpresentatie. Daarnaast krijg je allerlei praktische sollicitatietips van mij.

Fase 3 – Bemiddelingsfase

In deze fase staat alles in dienst van je doel: het realiseren van een ‘nieuwe baan bij een nieuwe werkgever’.

 • Je netwerkt, je zoekt naar vacatures, je schrijft brieven en voert sollicitatiegesprekken.
 • Waar nodig ondersteun ik je bij het nemen van elke stap: ik stimuleer je, bemoedig je en ben daarbij je vriendelijke stok achter de deur. Je kunt daarbij ook gebruik maken van mijn netwerk en van de vacaturedatabase van TrjcT.
 • Soms zetten we eerst in op het zoeken naar een werkervaringsplaats, zodat jij daar je belastbaarheid kunt opbouwen, nieuwe positieve ervaringen kunt opdoen en voor het vergroten van je zelfvertrouwen. En…deze werkervaring kun je ook meteen aan je CV toevoegen, waarmee je je aantrekkelijkheid voor andere werkgevers vergroot!
 • Het uiteindelijke einddoel is een passende baan bij een andere werkgever.

Re-integratie 2e spoor - Zo gaan we te werk

Een re-integratietraject 2e spoor kent 3 fasen.

Fase 1 – Aanbodversterking & heroriëntatie

 • Ben je erg boos of verdrietig over de situatie? Dan is het belangrijk dat we eerst bij deze emoties stilstaan. Want pas als je die emoties verwerkt hebt, kan er nieuwe energie vrijkomen; energie die je nodig hebt bij je onderzoek naar jouw nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Verder staan we in deze fase stil bij de onderwerpen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Stap voor stap breng je je talenten, drijfveren, overtuigingen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen in kaart.
 • Mogelijk dat je in deze fase ook een test en/of analyse maakt, waardoor je je wat zekerder gaat voelen over passende richtingen. Dit helpt bij het maken van keuzes.
 • Alle opgedane kennis en conclusies over jezelf en over passende functies, breng je over naar je persoonlijke zoekprofiel/actieplan. Je hebt nu je richting bepaald en bent klaar voor de volgende stap.

Fase 2 – Voorbereiding bemiddelingsfase
Tijdens deze fase is aandacht voor:

 • Het optimaliseren van je CV en LinkedInprofiel.
 • Het onderbouwen van je kwaliteiten met goede STAR-voorbeelden; dit is tevens een goede voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
 • Het leren kennen van alle ins en outs over netwerken.
 • Het optimaliseren van jouw zelfpresentatie. Daarnaast krijg je allerlei praktische sollicitatietips van mij.

Zo, je hebt nu alle voorbereidingen gedaan en bent klaar om het nieuwe werk te gaan veroveren!

Fase 3 – Bemiddelingsfase

In deze fase staat alles in dienst van je doel: het realiseren van een ‘nieuwe baan bij een nieuwe werkgever’.

 • Je netwerkt, je zoekt naar vacatures, je schrijft brieven en voert sollicitatiegesprekken.
 • Waar nodig ondersteun ik je bij het nemen van elke stap: ik stimuleer je, bemoedig je en ben daarbij je vriendelijke stok achter de deur. Je kunt daarbij ook gebruik maken van mijn netwerk en van de vacaturedatabase van TrjcT.
 • Soms zetten we eerst in op het zoeken naar een werkervaringsplaats, zodat jij daar je belastbaarheid kunt opbouwen, nieuwe positieve ervaringen kunt opdoen en voor het vergroten van je zelfvertrouwen. En…deze werkervaring kun je ook meteen aan je CV toevoegen, waarmee je je aantrekkelijkheid voor andere werkgevers vergroot!
 • Het uiteindelijke einddoel is een passende baan bij een andere werkgever.

Re-integratie 1e spoor

Prijs op aanvraag
 • Start met de Werkenergieanalyse® = 0-meting werkenergiebalans (op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd)
 • Online analyse van 30-40 minuten + coachgesprek van 1,5 – 2 uur
 • Inzicht in jouw energiegevers en energienemers en jouw mogelijkheden voor re-integratie
 • Inzicht in niet-helpende overtuigingen en gedragspatronen
 • Haalbare doelen stellen en betere keuzes maken
 • Direct een actieplan om met jouw leidinggevende te bespreken en om daarna direct en doelgericht mee aan de slag te gaan.
 • Pro-actief werken aan herstel
 • Meer regie over je eigen re-integratieproces
Maatwerk

Re-integratie 2e spoor

Prijs op aanvraag
 • Persoonlijk en resultaatgericht traject op maat
 • Professionele begeleiding door senior Register Loopbaanprofessional (Noloc) met kennis van beroepen, functies, de arbeidsmarkt, de Wet Verbetering Poortwachter + moderne bemiddelings- en sollicitatietechnieken + uitgebreid netwerk.
 • Uitgebreide intake + duidelijk plan van aanpak zodat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt
 • Rekening houdend met jouw beperkingen, maar vooral focus op jouw mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt
 • Online loopbaanassessment ter ondersteuning bij het maken van nieuwe loopbaankeuzes
 • Ondersteuning bij het solliciteren en netwerken
Maatwerk

"Vanwege aanhoudende gezondheidsklachten moest voor mijn werk het roer om. Het traject bij Joke heeft voor mij in een erg fijne baan als inkoper/werkvoorbereider bij TMI-Group in Hengelo geresulteerd. Mede door de hulp en steun van Joke ben ik tot dit geweldige eindresultaat gekomen!"

- Hans, 52 jaar

Ervaringen van anderen:

Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Mail me dan op info@werkenergiek.nl

Jij bent samen met je werkgever verantwoordelijk voor jouw herstel richting werk.

Met re-integratie 1e spoor worden alle inspanningen van jou en jouw werkgever bedoeld, die gericht zijn op werkhervatting in je eigen functie. Maar je kunt ook tijdelijk (bv. om weer aan het arbeidsproces te wennen) of duurzaam in een andere functie bij je werkgever aan de slag gaan.

Re-integratie eerste spoor begint al op de eerste ziektedag en duurt maximaal een jaar.
Binnen dat jaar wordt gekeken hoe jouw ziekteproces zich ontwikkelt en of je (gedeeltelijk) kunt terugkeren. Mocht een 1e spoor traject niet haalbaar zijn dan volgt re-integratie 2e spoor.

Re-integratie 2e spoor is gericht op werkhervatting bij een andere werkgever, dus buiten jouw organisatie. Het moet dan duidelijk zijn dat er bij jouw werkgever in het 1e spoor geen mogelijkheden meer voor jou zijn om te re-integreren.
Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever. Een 2e spoor wordt op z’n vroegst na de 8e week en op z’n laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid ingezet. Een 2e spoortraject duurt 6-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. De bedrijfsarts stelt vast welke werkzaamheden jij nog kunt verrichten. Als de werkgever in gebreke blijft dan legt het UWV aan het einde van de wachttijd van 104 weken een loonsanctie op. Aangezien het voor een werkgever niet eenvoudig is om een zieke werknemer extern te herplaatsen, wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld.

Ja, jij bent als werknemer verplicht om aan je re-integratie mee te werken. Samen met je werkgever moet je er alles aan doen om je werk weer te kunnen hervatten, al dan niet in passende arbeid.
Als je hier niet of onvoldoende aan meewerkt, kan je werkgever tot de volgende acties overgaan:

1. Een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen
Het UWV zal de kwestie beoordelen en hier een advies over uitbrengen. Het is voor beide partijen verstandig dit advies op te volgen.

Overigens kan ook jij een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen (kosten 2023: € 100,- per vraag; je mag per x 1 vraag voorleggen).

Dit kun je overwegen als je:
• het niet eens bent met je werkgever of je je eigen werk weer volledig kunt doen, zonder aanpassingen.
• wilt weten of het werk dat je moet of wilt doen in jouw situatie passend is.
• wilt weten of je zelf genoeg doet om weer aan het werk te gaan.
• wilt weten of je werkgever wel genoeg doet om jou weer aan de slag te helpen.

Het deskundigenoordeel van het UWV is een advies. Het is niet bindend en het is ook geen beslissing. Je kunt er daarom ook geen bezwaar tegen maken.

2. Stoppen met de loondoorbetaling
Ben je het niet eens met het deskundigenoordeel en wil je hierna nog steeds niet meewerken aan de re-integratie, dan kan je werkgever de loondoorbetaling stoppen. Je werkgever is wel verplicht om een sanctie bij je aan te kondigen.
Werk je na een loonstop wel mee aan de re-integratie, dan moet je werkgever de loondoorbetaling weer hervatten.

Als blijkt dat je niet of onvoldoende meewerkt aan je re-integratie dan kan je werkgever dit ook bij het UWV melden. Het UWV kan op basis daarvan je korten op of zelf uitsluiten van een eventuele uitkering.

3. Ontslag tijdens ziekte
Als je niet meewerkt aan je re-integratie, kan in sommige gevallen je werkgever je tijdens je ziekteperiode al ontslaan. De werkgever moet dit ontslag bij het UWV aanvragen.

Soms werken werkgevers met een vaste interne coach of met een vast extern coachingsbedrijf. Misschien is dat bij de organisatie waar jij werkt ook wel het geval. Maar als jij dat niet ziet zitten of als jij zelf je coach wilt uitkiezen, dan is er vaak heel veel mogelijk. Als je bij een coach zit, omdat je door je baas gestuurd bent en je hier niet achterstaat, bijvoorbeeld omdat je geen klik met de coach hebt of je niet achter de werkwijze staat, dan zit je daar uit beleefdheid en zal het coachtraject weinig effect hebben.

Het is belangrijk dat jij vertrouwen in je coach hebt. Ga daarom in gesprek met je baas om hem/haar duidelijk te maken waarom je je eigen coach wilt kiezen.

Uit onderzoek van Erik de Haan – Hoogleraar organisatieontwikkeling en coaching – blijkt dat de ‘klik’ de allerbelangrijkste voorspeller voor effectieve coaching is. Want als je geen goed gevoel en geen vertrouwen in je coach hebt, neem je automatisch ook minder van hem of haar aan. En voor alle duidelijkheid: voor ‘de klik’ hoeven de coach en jij qua persoonlijkheid nìet op elkaar te lijken! Veel belangrijker is dat jullie elkaar mogen en vertrouwen. En dat jullie goede afspraken met elkaar kunnen maken over het traject en het door jou beoogde effect. Uiteraard is het daarnaast belangrijk dat je coach over voldoende deskundigheid beschikt (door opleiding en werkervaring) en volgens een bepaalde ethische gedragscode werkt.

De termen outplacement en re-integratie worden soms met elkaar verward. Ze lijken op elkaar omdat je in beide gevallen naar nieuw werk bij een andere werkgever wordt begeleid. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Bij een re-integratietraject 2e spoor is er sprake van langdurige ziekte en van beperkingen, waarmee – bij de bemiddeling naar ander werk – rekening moet worden gehouden. Dat is bij outplacement niet het geval.

Bij een re-integratietraject 2e spoor krijgen kandidaten toegang tot de opleidingen- beroepen- en vacaturedatabase van TrjcT.

Dit is een database met een schat aan informatie over opleidingen, cursussen, beroepen en vacatures voor iedereen die zich wil oriënteren op een beroep, opleiding of de arbeidsmarkt. De informatie is zeer uitgebreid en onderling aan elkaar gelinkt. Zo kun je bijvoorbeeld van iedere opleiding de beroepsmogelijkheden zien en bij ieder beroep zie je de passende opleidingen, cursussen, verwante beroepen en vacatures. Via plaatsnaam of provincie kun je naar actuele vacatures zoeken. Ook is er een mogelijkheid om vacaturealerts aan te maken. Daarnaast wordt de persoonlijke uitslag van een beroepeninteresse- en competentietest direct aan deze database gekoppeld, zodat passende beroepen, opleidingen, mogelijkheden en kansen meteen in beeld komen. De database wordt dagelijks vernieuwd.

Inhoud database
1.    Beschrijving van 7.100 BEROEPEN
 • Beschrijving van het beroep, de benodigde competenties, een loonindicatie, de kans op werk, verwante beroepen, persoonlijkheidstype; bij een groot aantal beroepen is een filmpje en/of een interview over het beroep beschikbaar.
 • De belasting van het beroep zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.
 • Actuele vacatures bij dit beroep.
2.    Beschrijving van 2.500 OPLEIDINGEN op mbo-, hbo- en wo-niveau
 • Omschrijving van de inhoud van de opleiding
 • De studiebelasting
 • De toelatingseisen
 • De scholen waar de opleiding gegeven wordt.
3.    Beschrijving van 92.000 CURSUSSEN
 • Per cursus een omschrijving van de inhoud
 • Informatie over de instelling waar de cursus gegeven wordt.
4.    Toegang tot ALLE VACATURES in NL + aanmaken VACATUREALERTS
 • De database is tevens een zoekmachine voor vacatures; de provider monitort continu meer dan 11.000 bronnen en scant elke dag ruim 2 miljoen advertenties uit diverse bronnen zoals: kranten, werkgevers- en vacaturesites, werk.nl etc. De database wordt dagelijks ververst.  
 • Zoeken kan op basis van land, regio en plaats.
 • De database biedt de mogelijkheid om vacaturealerts aan te maken, zodat je zelf kunt aangeven over welke vacatures je per mail geïnformeerd wilt worden.

Een huisarts kijkt naar je gezondheid als zieke werknemer, maar heeft niet de bevoegdheid om een oordeel te geven over je arbeidsgeschiktheid, dus over of je wel of niet kunt werken. Dat mag alleen de bedrijfsarts doen.