Outplacement

Je werkgever wil het dienstverband met jou beëindigen, vanwege een reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict, onvoldoende functioneren, omdat jij je niet meer thuis voelt in de organisatie of omdat je te weinig uitdaging in huidige baan ervaart en er geen functies met meer uitdaging bij jouw werkgever voorhanden zijn.

Noodgedwongen vertrek kan met heftige gevoelens gepaard gaan en kan je zelfvertrouwen aantasten. Met een outplacementtraject kan jij deze situatie ombuigen naar een mooie start van een nieuwe werktoekomst!


Outplacement

Je werkgever wil het dienstverband met jou beëindigen, vanwege een reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict, onvoldoende functioneren, omdat jij je niet meer thuis voelt in de organisatie of omdat je te weinig uitdaging in huidige baan ervaart en er geen functies met meer uitdaging bij jouw werkgever voorhanden zijn.

Noodgedwongen vertrek kan met heftige gevoelens gepaard gaan en kan je zelfvertrouwen aantasten. Met een outplacementtraject kan jij deze situatie ombuigen naar een mooie start van een nieuwe werktoekomst!

Op een goede manier afscheid van elkaar nemen

Bij een outplacementtraject zoek je onder professionele begeleiding naar een andere baan. We kijken terug en we kijken vooruit: Wat hebben de afgelopen jaren je gebracht? Wat zou je op de arbeidsmarkt van nu kunnen en willen betekenen? Je kijkt met een nieuwe en open blik naar jouw mogelijkheden voor werk op de arbeidsmarkt van nu. 

Een outplacementtraject wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie en budget.

Zo gaan we te werk

Een outplacementtraject kent 3 fasen:

Fase 1 – Aanbodversterking & heroriëntatie

Tijdens deze fase staan we stil bij de emoties die met het noodgedwongen verlies van je baan gepaard kunnen gaan, zodat jij de regie over je leven en werktoekomst weer terugpakt.

Vervolgens staan we samen stil bij wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je brengt je talenten, drijfveren, kwaliteiten, valkuilen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen in kaart. Deze inzichten breng je samen in je zoekprofiel, die je vervolgens naar realistische en passende arbeidsmarktperspectief vertaalt, inclusief een doelgericht actieplan voor de arbeidsmarkt.
Ter ondersteuning en objectivering van de heroriëntatiefase en als procesversneller kan bepaald test- of analysemateriaal ingezet worden. Het door jouzelf opgestelde zoekprofiel is het leidende document tijdens de bemiddelingsfase.

Fase 2 – Voorbereiding bemiddelingsfase

Tijdens deze fase is aandacht voor:

 • Het optimaliseren van je CV en LinkedIn-profiel.
 • Het onderbouwen van je kwaliteiten met goede STAR-voorbeelden; zo ben je goed op het sollicitatiegesprek voorbereid.
 • Het leren kennen van alle ins en outs over netwerken.
 • Het optimaliseren van je zelfpresentatie.

Uiteraard krijg je allerlei praktische sollicitatietips aangereikt.

Fase 3 – Bemiddelingsfase

In deze fase besteden we aandacht aan het schrijven van brieven, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, je persoonlijke presentatie en het netwerken, alles gericht op het verwerven van een nieuwe passende baan. Daarbij kun je gebruik maken van de vacaturedatabase van TrjcT en van mijn netwerk. Alles is gericht op het vinden van een passende betaalde baan bij een andere werkgever.

Zo gaan we te werk

Een outplacementtraject kent 3 fasen:

Fase 1 – Aanbodversterking & heroriëntatie

Tijdens deze fase staan we stil bij de emoties die met het noodgedwongen verlies van je baan gepaard kunnen gaan, zodat jij de regie over je leven en werktoekomst weer terugpakt.

Vervolgens staan we samen stil bij wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je brengt je talenten, drijfveren, kwaliteiten, valkuilen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen in kaart. Deze inzichten breng je samen in je zoekprofiel, die je vervolgens naar realistische en passende arbeidsmarktperspectief vertaalt, inclusief een doelgericht actieplan voor de arbeidsmarkt.
Ter ondersteuning en objectivering van de heroriëntatiefase en als procesversneller kan bepaald test- of analysemateriaal ingezet worden. Het door jouzelf opgestelde zoekprofiel is het leidende document tijdens de bemiddelingsfase.

Fase 2 – Voorbereiding bemiddelingsfase

Tijdens deze fase is aandacht voor:

 • Het optimaliseren van je CV en LinkedIn-profiel.
 • Het onderbouwen van je kwaliteiten met goede STAR-voorbeelden; zo ben je goed op het sollicitatiegesprek voorbereid.
 • Het leren kennen van alle ins en outs over netwerken.
 • Het optimaliseren van je zelfpresentatie.

Uiteraard krijg je allerlei praktische sollicitatietips aangereikt.

Fase 3 – Bemiddelingsfase

In deze fase besteden we aandacht aan het schrijven van brieven, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, je persoonlijke presentatie en het netwerken, alles gericht op het verwerven van een nieuwe passende baan. Daarbij kun je gebruik maken van de vacaturedatabase van TrjcT en van mijn netwerk. Alles is gericht op het vinden van een passende betaalde baan bij een andere werkgever.

Outplacement

Prijs op aanvraag
 • Jij weer terug in je kracht!
 • Inzicht in jezelf, jouw mogelijkheden èn onbenut potentieel op de arbeidsmarkt van nu.
 • Proactief op zoek naar een baan die echt bij je past.
 • Ondersteuning bij het solliciteren en netwerken.
 • Toegang tot een zeer uitgebreide opleidingen-, beroepen- en vacaturedatabase.
 • Professionele begeleiding door senior Register Loopbaanprofessional (Noloc) met kennis van beroepen, functies, de arbeidsmarkt + moderne bemiddelings- en sollicitatietechnieken.
Maatwerk

Nadat ik vanwege de Corona mijn baan was kwijtgeraakt, na 20 jaar op dezelfde locatie te hebben gewerkt, ben ik in een situatie geraakt waarin ik me radeloos en afgedankt voelde. In diezelfde periode liep ook mijn al langdurende relatie ten einde. Toen kwam ik in een situatie terecht waarin ik geen uitweg meer zag. Het traject bij Joke was een emotionele reis waar ik veel aan heb gehad. Als ik iemand tref die in een vergelijkbare situatie verkeert, beveel ik Joke van harte aan.

- Harry, 51 jaar

Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Mail me dan op info@contenttalentnederland.nl

Nee, dat is jouw werkgever niet verplicht, maar volgens de wet is je werkgever wèl tot goed werkgeverschap verplicht. Bij het ontbreken van een outplacementtraject is de kans ook groter dat de kantonrechter het ontslag als ‘onredelijk ontslag’ zal aanmerken, met het opleggen van een hogere ontslagvergoeding tot gevolg.

Zodra jij te horen krijgt dat jouw werkgever het dienstverband met jou wil beëindigen, is het aan te raden om zo snel mogelijk met je outplacementtraject te starten. Want jouw uitgangspositie bij het solliciteren is als werkende veel sterker dan vanuit een werkloosheidssituatie. Dit helpt ook bij sollicitatiegesprekken om jezelf zelfverzekerder te kunnen presenteren.

Het recht op de transitievergoeding is een dwingend recht. Uitzondering hierop vormt de situatie wanneer je zelf ontslag hebt genomen, bij ontslag op staande voet of ontslag bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar. Ook geldt dat de vergoeding maximaal € 86.000 is of maximaal een jaarsalaris, als dat salaris hoger is.

Kosten die door jouw werkgever tijdens het dienstverband zijn gemaakt om je te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan (zoals de kosten voor scholing bij dreigend ontslag of de kosten voor een outplacementtraject), mogen door je werkgever van de transitievergoeding worden afgetrokken.

Soms werken werkgevers met een vaste interne coach of met een vast extern coachingsbedrijf. Misschien is dat bij de organisatie waar jij werkt ook wel het geval. Maar als jij dat niet ziet zitten of als jij zelf je coach wilt uitkiezen, dan is er vaak heel veel mogelijk. Als je bij een coach zit, omdat je door je baas gestuurd bent en je hier niet achterstaat, bijvoorbeeld omdat je geen klik met de coach hebt of je niet achter de werkwijze staat, dan zit je daar uit beleefdheid en zal het coachtraject weinig effect hebben.

Het is belangrijk dat jij vertrouwen in je coach hebt. Ga daarom in gesprek met je baas om hem/haar duidelijk te maken waarom je je eigen coach wilt kiezen.

Uit onderzoek van Erik de Haan – Hoogleraar organisatieontwikkeling en coaching – blijkt dat de ‘klik’ de allerbelangrijkste voorspeller voor effectieve coaching is. Want als je geen goed gevoel en geen vertrouwen in je coach hebt, neem je automatisch ook minder van hem of haar aan. En voor alle duidelijkheid: voor ‘de klik’ hoeven de coach en jij qua persoonlijkheid nìet op elkaar te lijken! Veel belangrijker is dat jullie elkaar mogen en vertrouwen. En dat jullie goede afspraken met elkaar kunnen maken over het traject en het door jou beoogde effect. Uiteraard is het daarnaast belangrijk dat je coach over voldoende deskundigheid beschikt (door opleiding en werkervaring) en volgens een bepaalde ethische gedragscode werkt.

 

Een Arbeidsmarktscan berekent het toekomstperspectief van jouw huidige werk op de arbeidsmarkt van nu. Je krijgt een duidelijk rapport met een objectief beeld van de kansen èn de mogelijke alternatieven op de arbeidsmarkt, plus de beste manieren om naar vacatures te zoeken en te solliciteren.

Samengevat:

 • Wat zijn jouw kansen op de huidige arbeidsmarkt?
 • Een vergelijking van jouw huidige functie met andere beroepen
 • Hoe ziet jouw arbeidsmarktperspectief er de komende 12 maanden uit?
 • Wat zijn de belangrijkste kansvergroters?
 • Waar zijn passende vacatures te vinden?

Bij een outplacementtraject krijg je toegang tot de opleidingen- beroepen- en vacaturedatabase van TrjcT.

Dit is een database met een schat aan informatie over opleidingen, cursussen, beroepen en vacatures voor iedereen die zich wil oriënteren op een beroep, opleiding of de arbeidsmarkt. De informatie is zeer uitgebreid en onderling aan elkaar gelinkt. Zo kun je bijvoorbeeld van iedere opleiding de beroepsmogelijkheden zien en bij ieder beroep zie je de passende opleidingen, cursussen, verwante beroepen en vacatures. Via plaatsnaam of provincie kun je naar actuele vacatures zoeken. Ook kun je daar vacature-alerts aanmaken. Daarnaast wordt de persoonlijke uitslag van een beroepeninteresse- en competentietest direct aan deze database gekoppeld, zodat passende beroepen, opleidingen, mogelijkheden en kansen meteen in beeld komen. De database wordt dagelijks vernieuwd.

Inhoud database
1.    Beschrijving van 7.100 BEROEPEN
 • Beschrijving van het beroep, de benodigde competenties, een loonindicatie, de kans op werk, verwante beroepen, persoonlijkheidstype; bij een groot aantal beroepen is een filmpje en/of een interview over het beroep beschikbaar.
 • De belasting van het beroep zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.
 • Actuele vacatures bij dit beroep.
2.    Beschrijving van 2.500 OPLEIDINGEN op mbo-, hbo- en wo-niveau
 • Omschrijving van de inhoud van de opleiding
 • De studiebelasting
 • De toelatingseisen
 • De scholen waar de opleiding gegeven wordt.
3.    Beschrijving van 92.000 CURSUSSEN
 • Per cursus een omschrijving van de inhoud
 • Informatie over de instelling waar de cursus gegeven wordt.
4.    Toegang tot ALLE VACATURES in NL + aanmaken VACATURE-ALE
 • De database is tevens een zoekmachine voor vacatures; de provider monitort continu meer dan 11.000 bronnen en scant elke dag ruim 2 miljoen advertenties uit diverse bronnen zoals: kranten, werkgevers- en vacaturesites, werk.nl etc. De database wordt dagelijks ververst.
 • Zoeken kan op basis van land, regio en plaats.
 • De database biedt de mogelijkheid om vacaturealerts aan te maken, zodat je zelf kunt aangeven over welke vacatures je per mail geïnformeerd wilt worden.

Ervaringen van anderen: